Licytacje węgrów

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym
Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.
(art. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych)