start

Komornik Węgrów

Dorota litewnicka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie

Adres

ul. Zwycięstwa 2/5
07-110 Węgrów

Rachunek

40 1020 4476 0000 8102 0365 7400

Telefon

+48 25 308 19 90

E-mail

wegrów.litewnicka@komornik.pl

Kancelaria

Kancelaria jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
Komornik przyjmuje interesantów we wtorek w godz. 8:00 – 15:00

Ze względu na ochronę danych osobowych oraz tajemnicę postępowania egzekucyjnego kancelaria komornicza telefonicznie udziela jedynie bardzo ogólnikowe informacje na temat prowadzonego postępowania.
Ponadto przed rozmową nastąpi weryfikacja rozmówcy- w tym celu należy przygotować otrzymane pismo lub podać numer sprawy.
W celu zapewnienia najwyższej jakości usług rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane.

KORESPONDENCJA Z KANCELARIĄ KOMORNICZĄ:

Wszelkie wnioski i oświadczenia Komornik Sądowy Dorota Litewnicka przyjmuje ustnie do protokołu lub na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem złożonym w kancelarii komorniczej/przesłanym za pośrednictwem poczty.
E-maile bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane.

Komornik prowadzi sprawy egzekucyjne na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Węgrowie.
Jest to Rewir komornika.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym
Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.
(art. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych)